Czas trwania postępowania

Postępowanie w tzw. sprawach medycznych (sprawach dotyczących błędów lekarskich) zazwyczaj trwa bardzo długo.

Etap przesądowy , licząc od skierowania wezwania do zapłaty odszkodowania, trwa od dwóch do sześciu miesięcy, w zależności od stopnia skomplikowania Państwa sprawy. Etap negocjacji kończy się wydaniem przez ubezpieczyciela decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania odszkodowania, zadośćuczynienia pieniężnego lub renty.

Jeżeli ubezpieczyciel podmiotu leczniczego odmówił wypłaty odszkodowania lub jego wysokość jest dla Państwa niewystarczająca, możemy skierować sprawę na drogę postępowania sądowego. Etap ten rozpoczyna się od przygotowania pozwu. Jest to bardzo ważne pismo procesowe, które nasi adwokaci i radcowie prawni przygotowują z dużą dbałością o szczegóły. Z tego względu, na napisanie pozwu potrzebujemy ok. miesiąca.

Kiedy sprawa trafi do sądu , ten wyznacza jedną lub kilka rozpraw, podczas których zarówno Państwo, jak i pracownicy szpitala relacjonują przebieg zdarzeń. Ostatecznie sprawa trafia do jednego lub kilku biegłych lekarzy, wyznaczonych przez sąd. Po rozważeniu przez sąd wszystkich argumentów i dowodów (dokumentów, zeznań świadków i opinii biegłych lekarzy), wydawany jest wyrok. Od chwili złożenia pozwu do wydania wyroku upływają zwykle ok. dwa lata. Niestety, w bardziej skomplikowanych sprawach, czas ten może być dłuższy. Natomiast w drugiej instancji sprawa może się toczyć od ok. pół roku do dwóch lat. Jeżeli w sprawie zostanie wniesiona skarga kasacyjna i sprawa będzie rozpatrywana przed Sądem Najwyższym, to należy przygotować się na to, że ostatecznie postępowanie przedłuży się o kolejne miesiące.